Du har besvaret 0% af spørgeskemaet.
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Forsøgsperson-Rasknormal

Tak fordi du har lyst til at  melde dig som forsøgsperson!

Vi beder dig udfylde dette spørgeskema, som består af op til 67 spørgsmål.
  • De fleste spørgsmål skal besvares (mærket med en rød stjerne). Enkelte er valgfri.
  • Besvar alle spørgsmål ærligt.
  • Spørgeskemaet er fuldstændig fortroligt, og oplysningerne videregives ikke til tredjepart.
  • Når du har besvaret alle spørgsmål på én side, så klik på 'Næste'.
  • Det tager cirka 15 minutter at gennemføre spørgeskemaet.
Der er 82 spørgsmål i undersøgelsen.