Du har besvaret 0% af spørgeskemaet.
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Forsøgsperson-OCD

Tak fordi du har lyst til at melde dig som forsøgsperson til vores OCD-projekt!

Vi beder dig udfylde dette spørgeskema, som udover nogle spørgsmål omkring dig og dit helbred indeholder en række spørgsmål som vedrører tvangshandlinger og -tanker.

  • De fleste spørgsmål skal besvares (mærket med en rød stjerne). Enkelte er valgfri.
  • Besvar alle spørgsmål ærligt.
  • Spørgeskemaet er fuldstændig fortroligt, og oplysningerne videregives ikke til tredjepart.
  • Når du har besvaret alle spørgsmål på én side, så klik på 'Næste'.
  • Det tager cirka 15 minutter at gennemføre spørgeskemaet.

 

Alle vores projekter godkendes af alle relevante myndigheder, herunder Videnskabsetisk komité, og anmeldes ligeledes til Datatilsynet. Databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR) overholdes. Du kan læse mere om vores behandling af dine data i vores oplysningsdokument, som er tilgængeligt her.