Du har besvaret 0% af spørgeskemaet.
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Psykedelika valideringsstudium

 

Velkommen og tak for din interesse i denne spørgeskemaundersøgelse.

Dette er en undersøgelse iværksat af forskere fra Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet samt Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland. De indsamlede data bliver opbevaret sikkert på Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet.

Læs nedenstående information om undersøgelsen grundigt inden du går videre. Spørgeskemaet omhandler danskeres anvendelse af psilocybin (“magiske svampe”), hvorfor vi kun er interesseret i din besvarelse hvis du har erfaringer med netop psilocybin.

Forskningsgruppen planlægger at udføre et såkaldt valideringsstudium af de danske oversættelser af en række spørgeskemaer, der i udenlandsk forskning har vist sig velegnet til at måle forskellige elementer af den psykedeliske oplevelse, samt psykologiske fænomener der kan forekomme under en sådan. I et valideringsstudium undersøger man om spørgeskemaet opfører sig på samme måde i den oversatte version, og om det måler det samme som i den originale version.

Et valideringsstudium kan hjælpe til styrke validiteten af nuværende samt fremtidig forskning i klassiske psykedelika som psilocybin i Danmark.

Dette spørgeskema vil således hjælpe med at udvikle værktøjer på dansk, der måske kan måle forskellige aspekter ved den psykedeliske oplevelse. Vi er interesseret i at høre om psykedeliske oplevelser fra et stort udsnit af befolkningen, og disse besvarelser vil blive analyseret sammen med besvarelser opsamlet fra deltagere der har medvirket i kliniske forsøg med klassiske psykedelika på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Vi har således ikke brug for din besvarelse hvis din nyeste psykedeliske oplevelse har været som led i deltagelse i klinisk forsøg på Rigshospitalet.

Spørgeskemaet tager ca. 20-30 minutter at gennemføre.

 

Anonymitet
Alle besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen er fuldt ud anonyme. Der vil IKKE blive indhentet information om din identitet såsom navn, CPR-nummer, e-mail eller lignende. De anonyme besvarelser og data vil udelukkende blive set og analyseret af forskningsgruppen, der står bag spørgeskemaundersøgelsen.
 

Hvem kan deltage?
Du kan deltage i undersøgelsen hvis du er:
- Fyldt 18 år
- Læser og skriver dansk.
- Minimum en gang har anvendt psilocybin i større dosis - altså ikke som “mikrodosering”.
- Vi har ikke brug for din besvarelse hvis din nyeste oplevelse med psilocybin har været som led i deltagelse i klinisk forsøg på Rigshospitalet.

Resultater
Resultaterne vil muligvis bidrage til at fremme viden omkring sikker og effektiv brug af psykedelika i klinisk sammenhæng. Ved at deltage, bidrager du derfor med vigtig information der kan blive til gavn for videnskaben. Vi planlægger at publicere data fra de indsamlede besvarelser i den videnskabelige litteratur.

Økonomiske forhold
Projektet har for nuværende ikke modtaget økonomisk støtte.
Forskningsgruppen bag studiet har ikke økonomiske interesser i studiet.
 

Ved at klikke på "Næste" herunder begynder du din besvarelse af spørgeskemaet.

Spørgsmål eller kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen kan sendes på e-mail til:

ohov@regionsjaelland.dk

 

Tak for at du deltager!

Med venlig hilsen

Oliver Rumle Hovmand, læge og PhD-studerende
Forskningsenhed for Psykoterapi og Psykopatologi, Region Sjælland.

Dea Siggaard Stenbæk, PhD og lektor i psykologi ved Københavns Universitet og Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet,
Region Hovedstaden

Undersøgelsen er anonymt.

Optegnelsen over dine undersøgelsessvar indeholder ikke nogen identificerende oplysninger om dig, medmindre en specifik undersøgelse udtrykkeligt har bedt om det.

Hvis du brugte en identificerende adgangskode til at få adgang til denne undersøgelse, kan du være sikker på, at denne kode ikke gemmes sammen med dine svar. Den administreres i en separat database og opdateres kun for at indikere, om du har (eller ikke har) gennemført denne undersøgelse. Der er ingen måde at matche adgangskoder til identifikation med undersøgelsessvar på.