0%
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Forsøgsperson-PsilocybinTak fordi du har lyst til at skrive dig op som mulig forsøgsperson i vores kommende forskningsprojekt omkring psykedeliske stoffer. Vi vil gerne bede dig udfylde følgende spørgeskema, således at vi har mulighed for at komme i kontakt med de egnede forsøgspersoner, når projektet er klar til opstart, forventeligt i efteråret 2016. Det skal understreges, at dette ikke er nogen bindende tilmelding men udelukkende en mulighed for, at du kan erklære din mulige interesse som forsøgsperson i projektet.

Spørgeskemaet består af op til 69 spørgsmål.
  • De fleste spørgsmål skal besvares (mærket med en rød stjerne). Enkelte er valgfri.
  • Besvar alle spørgsmål ærligt.
  • Spørgeskemaet er fuldstændig fortroligt, og oplysningerne videregives ikke til tredjepart.
  • Når du har besvaret alle spørgsmål på én side, så klik på 'Næste'.
  • Det tager cirka 15 minutter at gennemføre spørgeskemaet.
Der er 82 spørgsmål i undersøgelsen.